Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11. Térkép
OM: 035142, KLIK: BT2801
Kispesti Erkel Ferenc
Általános Iskola
„…a gyermekeknek két
dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat.” 

Johann Wolfgang von Goethe
Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Iskolánk dolgozói

Tanár Terem Osztályfőnök Tantárgy
Maserné Drexler Katalin - - Intézményvezető, Tanító
Berecz Mária - - Intézményvezető-helyettes, Tanító
Bertyákné Czérna Ágnes - - Intézményvezető-helyettes, Földrajz
Acsai Zita 36. 4.b Tanító
Auffenberg Antal 22. 6.a Testnevelés, ISK vezetője
Beleznai Katalin - - Ének-zene - karvezetés – GYES-en van
Benkovics Attiláné 38. - Angol nyelv, 6. napközis csoport
Czirjákné Kocsis Ibolya 39. 4.a Tanító
Csordás Krisztina 32. - Tanító, 3. napközis csoport
Fodor Gábor Könyvtár - Könyvtár
Fogarassy Anita 31. - Tanító, Német nyelv
Fődi Gabriella 5. 5.b Matematika-fizika
Gondolovics-Bertók Zsuzsanna 26. 8.b Kémia - biológia
Illésné Faragó Zsuzsanna 32. 3.a Tanító
Juhos-Kissné Udvari Hajnalka 22. - Rajz és vizuális kultúra- technika és életvitel, Erkölcstan
Kácsor Imre 33. - Tanító, 4. napközis csoport
Kaposiné Steurer Emese 38. 1.a Tanító, Alsós munkaközösség vezetője
Kirillyné László Enikő 33. 3.b Tanító, Alsós munkaközösség vezetője
Konkoly Zsuzsanna 34. 2.b Tanító
Nagy Katalin 35. 2.a Tanító, Történelem
dr. Némethné Rátvai Eszter 39. - Tanító, 8. napközis csoport
Pokol Renáta - - Tanító, Német nyelv, Idegen nyelvi munkaközösség vezetője
Sebőkné Kós Szilvia 40. - Ének-zene - karvezetés, Alsós kórus Kórusvezetője
  - - 9. napközis csoport
Somogyi Anett 25. - Matematika-számítástechnika
Somogyváriné Kocsis Hajnalka 41. 1.b Tanító
Sótonyi Lilla 21. 6.b Angol nyelv, Diákönkormányzat segítő tanára
Spákné Papp Mária 23. - Magyar nyelv és irodalom, 9.napközis csoport
Szeifert Éva 23. 8.a Testnevelés
Szekeres Judit 34. - Tanító, 2. napközis csoport
Szendrődiné Sütő Katalin - - Tanító,  5. napközis csoport
Szilas M. Kinga 28. - Magyar nyelv és irodalom - könyvtár, Humán munkaközösség vezetője, Tanulószoba vezetője
Szuromi Ágnes 35. - Német nyelv, 1. napközis csoport
Tomasovszkyné Somogyi Ágnes 6. 7.b Matematika, Természettudományi munkaközösség vezetője
Urmai László Ferenczné 27. 5.a Ének-zene, Történelem, Felsős kórus Kórusvezetője
Varga Zsuzsanna 37. 7.a Német nyelv, Hon- és népismeret
Vázsonyi Mónika - - Német nyelv, Hon- és népismeret
Zentai Rita 41. - Tanító, Erkölcstan, 7. napközis csoport, Napközis munkaközösség vezetője, Gyermekvédelmi felelős

  A nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők (NOKS) és technikai dolgozók:      
Fider Nikoletta Iskolatitkár
Molnos Ilona Gazdasági ügyintéző
Schuck Zoltán Rendszergazda
Szabados Gabriella Gyógypedagógiai asszisztens
Jankó Alexandrát Pedagógiai asszisztens
Süveg István Károly Karbantartó
Andrássy Alex Takarító, kertész-fűtő
Németh Istvánné Portás
Márics Tamás Portás
Hásásné Borbély Ildikót Takarító
Török Róbertné Takarító, GYES-en van
Horányi László Kertész

Iskolánkban dolgozó külsős segítőink:
dr. Bódi Ildikó Iskolaorvos
Kalteneckerné Schiller Rita Iskolai védőnő
Kovács-Bölöni Anna Iskolapszichológus
Végh Mária Fejlesztő pedagógus
Siposné Zubreczki Zsuzsanna Utazó gyógypedagógus
  Logopédus
Somogyvári Beáta Gyógypedagógiai asszisztens
Habi Lászlóné Adminisztrátor
Iskolánkban dolgozó külsős konyhás segítőink:
Vitéz Judit Konyhás
Pap Tiborné Konyhás
Gazdag Tímea konyhás
 
2016 © Minden jog fenntartva
Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11.

Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola