Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11. Térkép
OM: 035142, KLIK: BT2801
Kispesti Erkel Ferenc
Általános Iskola
„…a gyermekeknek két
dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat.” 

Johann Wolfgang von Goethe
Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Iskolánk dolgozói

Tanár Terem Osztályfőnök Tantárgy
Maserné Drexler Katalin     Igazgató, Tanító
Szekeres Judit Igazgató-helyettes, Tanító
Sótonyi Lilla Igazgató-helyettes, Angol nyelv,  Tanulószoba vezetője
Acsai Zita 41. 4.b Tanító,  Alsós munkaközösség vezetője
Antalffy Ágnes 33. 2.a Tanító, Napközis munkaközösség vezető, 2.a napközis csoport
Auffenberg Antal 37. 6.a Testnevelés
Balázsné Bényi Erika     Magyar nyelv- és irodalom, Könyvtár
Dr. Bárd Judit 27.   Ének-zene,  Felsős Kórusvezető
Benkovics Attiláné 26. 8.b Angol nyelv, Hitoktató, Etika
Dávidné Polgár-Szabó Erzsébet Csilla     Tanító, (gyes)
Fogarassy Anita 31. Tanító, Német nyelv, Hon- és népismeret
Föedl Nóra Judit Tanító, Német nyelv, Hon- és népismeret
Gál Borbála 37.   Német nyelv, Hon- és népismeret
Illésné Faragó Zsuzsanna 32. 3.a Tanító, matematika
Juhos-Kissné Udvari Hajnalka 22. Rajz és vizuális kultúra- technika és életvitel, Etika
Kácsor Imre 35. 3.b Tanító, 3.b napközis csoport
Karasi Éva 38. 1.a Tanító, 1.a napközis csoport
Konkoly Zsuzsanna 34. 2.b Tanító
Kriszt Rita 28 5. a.b Tanító, napközis csoport
Mágó Boglárka 36.   1.b napközis csoport
Mihályi-Kliment Lilla Tímea     Tanító, (gyes)
Mészáros Flóra 40.   Ének-Zene, Alsós Kórusvezető
Mezősi Ráhel Janka     Testnevelés alsó tagozat
Molnos Ilona     4.a napközis csoport
dr. Némethné Rátvai Eszter 39. 4.a Tanító, Néptánc
Pécsiné Joó Krisztina 28. 6.b Földrajz, természettudomány, kémia
Plajner Ferenc 25. Tanító, digitális kultúra, 2.a napközis csoport
Somogyvári Beáta 25.   informatika, digitális kultúra
Somogyváriné Kocsis Hajnalka 36. 1.b Tanító,  Alsós munkaközösség vezetője, matematika
Szabados Gabriella 38.   1.a napközis csoport
Szeifert Éva 23. 8.a Testnevelés
Szendrődiné Sütő Katalin 26.   Tanító, 4.b napközis csoport
Szilágyi Judit 5.   Fizika
Szilas M. Kinga Könyvtár Magyar nyelv és irodalom, Könyvtár
Tánczos-Menyhárt Ildikó 32.   3.a napközis csoport
Tomasovszkyné Somogyi Ágnes 6. 7.b Matematika, Technika, Természettudományi munkaközösség vezetője,
Vázsonyi Mónika 22. 7.a Német nyelv, Hon- és népismeret, Idegen nyelvi munkaközösség vezetője
Vencel Linda 27. 5.a Történelem, Etika
Zentai Rita 5. 5.b Tanító, Erkölcstan, Természettudomány, Biológia-kémia, DÖK-segítő tanár
A nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők (NOKS) és technikai dolgozók:      

Bognár Áron Bendegúz
Pedagógiai asszisztens
Varga S. Márta Iskolatitkár
Molnos Ilona Gazdasági ügyintéző, Pedagógiai asszisztens
Schuck Zoltán Rendszergazda
Simon Ildikó Andrea Gyógypedagógiai asszisztens
Somogyvári Beáta Gyógypedagógiai asszisztens
Szabados Gabriella Gyógypedagógiai asszisztens
Empergerné Dóra Anita Takarító
Márics Tamás Portás-fűtő-karbantartó
Rékasi Károlyné Portás
Rékasi Zoltán Karbantartó (kertész)
Török Róbertné Takarító

Iskolánkban dolgozó külsős segítőink:

Dr. Földi Katalin
Iskolaorvos
Susztár Viktória Iskolai védőnő
 
Csernátoni Petra Fejlesztő pedagógus
Kovács-Bölöni Anna Iskolapszichológus
Siposné Zubreczki Zsuzsanna Utazó gyógypedagógus
Tóth Nikoletta Logopédus
Végh Mária Fejlesztő pedagógus
 
Habi Lászlóné Adminisztrátor
  Iskolánkban dolgozó külsős konyhás segítőink:

Vitéz Judit
Konyhás
Pap Tiborné Konyhás
Poncókné Miklós Mónika konyhás
2016-2023. © Minden jog fenntartva
Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11.

Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola