Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11. Térkép
OM: 035142, KLIK: BT2801
Kispesti Erkel Ferenc
Általános Iskola
„…a gyermekeknek két
dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat.” 

Johann Wolfgang von Goethe
Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Iskolánk dolgozói

Tanár Terem Osztályfőnök Tantárgy
Maserné Drexler Katalin     Igazgató, Tanító
Szekeres Judit Igazgatóhelyettes, Tanító
Sótonyi Lilla Igazgatóhelyettes, Angol nyelv,  Tanulószoba vezetője
Acsai Zita 41. 1. b Tanító,  Alsós munkaközösség vezetője
Antalffy Ágnes 33. 3. a Tanító, Napközis munkaközösség vezető, 2.a napközis csoport
Auffenberg Antal   7. a Testnevelés
Balázsné Bényi Erika 23.   Magyar nyelv- és irodalom, Könyvtár
Dr. Bárd Judit 27.   Ének-zene,  Felsős Kórusvezető
Benkovics Attiláné 27. 5. b Angol nyelv, Hitoktató, Etika
Humán munkaközösség vezetője
Bognár Áron Bendegúz 5. 4. a napközis csoport Kémia (gyakornok)
Dávidné Polgár-Szabó Erzsébet Csilla     Tanító, (gyes)
Föedl Nóra Judit     Tanító, Német nyelv, Hon- és népismeret
Gál Borbála     Német nyelv, Hon- és népismeret
Illésné Faragó Zsuzsanna 32. 4. a Tanító, Matematika
Juhos-Kissné Udvari Hajnalka 22.   Vizuális kultúra, Technika és tervezés, Etika
Kácsor Imre 35. 4. b Tanító, 4.b napközis csoport
Karasi Éva 38. 2. a Tanító, 2.a napközis csoport
Kriszt Rita 23.   Tanár - Tanulószoba
Mihályi-Kliment Lilla Tímea     Tanító, (gyes)
Mészáros Flóra 41.   Ének-Zene, Alsós Kórusvezető
Mezősi Ráhel Janka     Testnevelés alsó tagozat
dr. Némethné Rátvai Eszter 39. 1. a Tanító, Néptánc
Pécsiné Joó Krisztina 28. 7. b Földrajz, Természettudomány
Plajner Ferenc 25.   Tanító, Digitális kultúra
Somogyvári Beáta 33.   3. a napközis csoport
Somogyváriné Kocsis Hajnalka 36. 2. b Tanító,  Alsós munkaközösség vezetője, Matematika
Sopuchné Bagdi Zsófia 41.   Tanító 1. b napközis csoport
Szabados Gabriella 38.   2.a napközis csoport
Szabó Bianka 39.   a napközis csoport
Szeifert Éva   5. a Testnevelés
Szendrődiné Sütő Katalin 28.   Tanító, 5.b napközis csoport
Szilágyi Judit 5.   Fizika
Szilas M. Kinga 28.   Magyar nyelv és irodalom, Könyvtár
Tánczos-Menyhárt Ildikó 34. 3. b Tanító
Tomasovszkyné Somogyi Ágnes 6. 8. b Matematika, Természettudományi munkaközösség vezetője,
Varga Viktória 35.   Tanár Vizuális kultúra, 2. b napközi
Vázsonyi Mónika 22. 8. a Német nyelv, Hon- és népismeret, Idegen nyelvi munkaközösség vezetője
Vencel Linda 23. 6. b Történelem, Etika
Zentai Rita 26. 6. a Tanító, Etika, Természettudomány, Biológia, Kémia, DÖK-segítő tanár
A nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők (NOKS) és technikai dolgozók:      
Bognár Áron Bendegúz Pedagógiai asszisztens
Szabó Bianka Pedagógiai asszisztens
Varga S. Márta Iskolatitkár
Horváth Lilian Iskolatitkár
Schuck Zoltán Rendszergazda
Simon Ildikó Andrea Gyógypedagógiai asszisztens
Somogyvári Beáta Gyógypedagógiai asszisztens
Szabados Gabriella Gyógypedagógiai asszisztens
 
Empergerné Dóra Anita Takarító
Márics Tamás Portás-fűtő
Rékasi Károlyné Portás
Rékasi Zoltán Karbantartó (kertész)
Török Róbertné Takarító
Iskolánkban dolgozó külsős segítőink:
Dr. Földi Katalin Iskolaorvos
Susztár Viktória Iskolai védőnő
  
Csernátoni Petra Fejlesztő pedagógus
Farkas Dóra Iskolapszichológus
Siposné Zubreczki Zsuzsanna Utazó gyógypedagógus
Szlukovinyi Anna Logopédus
  Iskolánkban dolgozó külsős konyhás segítőink:
Vitéz Judit Konyhás
Pap Tiborné Konyhás
2016-2024. © Minden jog fenntartva
Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11.

Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola